Bij KB gaan solvabiliteit en rendabiliteit hand in hand

BRUSSEL (tijd) - De Kredietbank verwacht voor het huidige boekjaar opnieuw een winststijging, die echter minder uitgesproken zal zijn dan die van het voorgaande jaar. De bank is van plan haar dividend volgend jaar te handhaven, hoewel het boekjaar slechts negen maanden zal tellen. De KB blijft ondertussen de enige Belgische grootbank die erin slaagt zowel haar solvabiliteit als rendabiliteit ver boven het gemiddelde te situeren.