Advertentie
Advertentie

Bij oprichting van een vennootschap zijn er in principe twee vennoten

vereist.Een BVBA kan echter eenhoofdig opgericht worden, een coöperatieve vennootschap moet minstens drie oprichters hebben.Bij schending van deze regels kan de vennootschap nietigverklaard worden.Wordt een NV of een BVBA tijdens haar bestaan eenhoofdig, dan kan dat leiden tot een hoofdelijke borgtocht van de enige vennoot voor de verbintenissen van de vennootschap.Voor de coöperatieve vennootschap gelden afzonderlijke regels.