Bij Philips brandt enkel nog het licht

(tijd) - De Nederlandse groep Philips heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van 154 miljoen gulden (2,7 miljard frank). Enkel de sektor Verlichting ging er op vooruit. Zeker voor de sektoren Konsumentenprodukten en Komponenten en Halfgeleiders lijken nieuwe ingrepen onvermijdelijk. In Brussel sloot het aandeel van Philips gisteren af op 314 frank.