Bij Van Ommeren groeide alleen de omzet

(tijd) - Van Ommeren maakt voor 1993 4,5 miljoen gulden nettowinst bekend. Dat is 30 cent per aandeel. De omzet steeg met 24 miljoen gulden of 2,4 procent naar 1.040 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat lag met 74 miljoen gulden 5,9 miljoen gulden of 7,4 procent beneden de 79,9 miljoen van 1992. De buitengewone baten, c.q. lasten daalden met ruim 29 miljoen gulden, waar ze in 1992 nog waren toegenomen met 7,7 miljoen. Het nettoresultaat daalde dan ook van 45,5 miljoen gulden in 1992 naar 4,5 miljoen. Een dividend van 1 gulden (1,95 in 1992) wordt ter beschikking gesteld. Van Ommeren verwacht voor het lopende jaar een hoger bedrijfsresultaat. De direktie rekent daarvoor op "de per saldo verbeterde marktomstandigheden en de getroffen maatregelen om het kostenniveau te verlagen'.