Advertentie
Advertentie

Bijkomende audit over Berlaymont

(belga) - De ministerraad stemde vrijdag in met een financiële en operationele doorlichting van de NV Berlaymont 2000, van bij haar oprichting in 1990. De doorlichting verloopt naast die van de inspecteur van Financiën die begin januari door de minister was aangesteld om de rekeningen en de financiële planning van de NV te controleren. Dat meldt de minister van Financiën, Rik Daems (VLD)De minister was gealarmeerd door het zwartboek Berlaymont van de senatoren Alain Destexhe (PRL) en Vincent van Quickenborne (VU&ID). De minister ontving vrijdag een eerste tussentijds verslag van de inspecteur van Financiën over het onderzoek naar de renovatie (timing en kostprijs) van het Berlaymont-gebouw. Dat tussentijds verslag wordt maandag besproken met Europees commissielid Neil Kinnock. Woensdag komt de senaatscommissie-Financiën in openbare zitting bijeen over het dossier.De EU-Commissie wil vermijden dat ze opdraait voor kosten die het gevolg zijn van wanbeheer of fraude. Daarom besliste ze bij Ernst & Young een gedetailleerde audit over de Berlaymont-werken. Een eerdere audit leidde er toe dat de commissie een mogelijk fraudegeval doorspeelde aan de antifraudedienst OLAF.