Advertentie
Advertentie

Bijkomende sociale Maribelgoed voor 2.350 banen

(tijd) - Vanaf 1 juli worden de middelen van de sociale Maribel, de lastenverlaging voor de socio-profitsector, opgetrokken met 1,5 miljard frank. Vanaf 2001 gaat het om een verhoging met 3 miljard frank op jaarbasis. De ministerraad keurde gisteren een ontwerp-KB hieromtrent goed. Ze legt de forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid in de non-profit vast.Het bedrag van de trimesteriële vermindering van de werkgeversbijdragen wordt verhoogd met 1.875 frank tot 11.625 frank per werknemer. Het aantal werknemers dat in aanmerking komt voor de sociale Maribel is bepaald op 400.000. Met het extra bedrag hoopt de regering 2.350 banen te creëren.Tijdens de begrotingscontrole eind vorig jaar ontstond heibel over de lastenverlaging in de socio-profit. De sector eiste net als de profitsector een bijkomende lastenverlaging van 32.000 frank per werknemer. De groenen steunden het offensief, maar uiteindelijk moest de socio-profit de handdoek in de ring gooien. De regering zei wel een jaarlijkse verhoging van de sociale Maribel met 3 miljard frank toe. Volgens de regering werd de profit- en non-profit hiermee op evenwaardige wijze behandeld in termen van bijdragevermindering. De loonkostenverlaging voor de profit en die voor de non-profit liepen altijd langs gescheiden circuits. De non-profitsector had de grootste lastenverlaging, tot nu toe ongeveer 39.000 frank per voltijdse werknemer en per jaar. Vanaf 1 juli wordt dit bedrag verhoogd met 1.875 frank per werknemer per trimester of 7.500 frank per jaar. De gewone bedrijven hadden vroeger recht op een loonkostenvermindering van circa 37.900 frank voor arbeiders en 10.700 frank voor bedienden. Vanaf 1 april werden die bedragen verhoogd met gemiddeld 32.000 frank per werknemer per jaar. EvH