Advertentie
Advertentie

Bijkredieten herleid van 68 tot 41 miljard

(tijd) - Consensus over de uitgangscijfers, op het streeftekort na. Dat is samengevat de stand van zaken na drie dagen begrotingskontrole van de regeringstop. Aan de uitgavenzijde worden 40,9 miljard van de 68 miljard gevraagde bijkredieten aanvaard. De ontvangsten werden met 18 miljard naar boven herzien. Naargelang het streeftekort - 405 miljard zoals begroot, of 397 miljard zoals vorig jaar gerealizeerd - levert dit een netto te besparen saldo op van 22,9 tot 30,9 miljard.