Bijna 1.900 deelnemers voor KamerAcademie

De KamerAcademie, die sinds het najaar 2000 de opleidings- en vormingactiviteiten van de Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid coördineert, telde in het afgelopen werkjaar bijna 1.900 deelnemers. Het aantal aangeboden opleidingsmodules nam toe van zeven naar negen, terwijl twee kamers voor handel en nijverheid aansloten bij het netwerk. De Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen biedt voortaan ook haar opleidingen aan onder het logo KamerAcademie maar stelt tot nader order nog zelf haar programma samen.Vijf Kamers voor Handel en Nijverheid in Vlaanderen maken nu deel uit van het KamerAcademie-netwerk. Dat zijn de initiatiefnemende Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, de Kamer voor Handel en Nijverheid Kortrijk, Oostende Roeselare, de Kamer voor Handel en Nijverheid Halle-Vilvoorde en sinds vorig jaar ook de Kamer voor Handel en Nijverheid Mechelen en de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brugge, Kust en Westhoek. De Kamers van Handel en Nijverheid van Limburg, Leuven, Antwerpen, Kempen en Waasland doen niet mee. Vanaf dit jaar biedt de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen en de geassocieerde Kamer voor het Waasland haar eigen opleidingsprogramma wel aan onder het logo KamerAcademie. Dat bestaat uit een reeks eenmalige sessies. Het programma van de KamerAcademie bestaat daarentegen uit tien modules over de diverse onderdelen van het bedrijfsmanagement. Elke module, die meestal tien sessies of minder omvat, wordt elk jaar minstens tweemaal aangeboden. De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen organiseert sessies in Gent, Oudenaarde, Aalst en Dendermonde, terwijl de Kamer voor Handel en Nijverheid de opleidingen zowel in Kortrijk als Roeselare aanbiedt.De KamerAcademie heeft de Ehsal Management School (EMS) als academische partner. Elke module is bijgevolg ook in Brussel te volgen aan de EMS.In het onvolledige werkjaar 1999 telde de KamerAcademie bij de drie deelnemende Kamers 475 deelnemers voor zeven modules. In 2000 steeg het aantal modules tot negen voor 935 deelnemers in het voorjaar (vier Kamers) en 950 deelnemers in het najaar (vijf Kamers) of in totaal 1.885 voor 2000. Dit voorjaar wordt de tiende module over communicatiemanagement geïntroduceerd. KB