Advertentie
Advertentie

Bijna 2.000 Brusselse werklozen volgen Vlaamse beroepsopleiding

(tijd) - In 2001 volgden 1.777 Brusselse werkzoekenden een opleiding bij de regionale dienst beroepsopleiding Brussel, de Brusselse VDAB. Dit waren er 337 meer dan het vooropgestelde objectief van 1.440.Renaat Landuyt (sp.a), de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, hoopt met een uitgebreid opleidingsaanbod 1/3 van de 75.000 Brusselse werkzoekenden te bereiken. Hij maakte deze cijfers gisteren bekend naar aanleiding van de opening van een nieuw gebouw voor bediendenopleidingen in Brussel.Landuyt wees het hoge aantal inschrijvingen toe aan de vele allochtonen die zich willen inburgeren. Vorig jaar volgden 667 allochtonen een opleiding Nederlands voor anderstaligen. Ook volgden 1.016 Brusselse werkzoekenden een opleiding bureautica en taal. Dit jaar hebben zich al 1.196 werkzoekenden ingeschreven voor een opleiding.WerkwinkelHet versterken van het opleidingsbeleid in Brussel kadert in het Brusselplan 21. In maart vorig jaar keurde de Vlaamse regering dit werkplan goed, wat de weg effende voor een structurele uitbouw van het opleidings- en tewerkstellingsbeleid in Brussel. Voor de goede werking van deze opleidingen en de verdere uitbouw ervan maakt Landuyt 5,7 miljoen euro vrij. Op vijf jaar tijd betekent dit een stijging van 1,7 miljoen euro.De Vlaamse minister van Werkgelegenheid kondigde gisteren nog een structurele ondersteuning van Tracé, een laagdrempelig initiatief om de toeleiding naar opleidingen te bevorderen, aan. Hij reserveert hiervoor 223.104 euro. Het is de bedoeling dat Tracé wordt omgebouwd tot een volwaardige lokale werkwinkel in Brussel.