Bijna 7.800 werklozen via Activa aan werk

(tijd ) - 7.805 werknemers vonden al een job dankzij het Activa-plan. Meer dan 75.000 personen kregen een werkkaart van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) waarmee ze kunnen bewijzen dat ze voor de Activa-steun in aanmerking komen. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. De RVA beklemtoont dat 16.000 werkgevers en meer dan 32.000 werkzoekenden persoonlijk geïnformeerd werden over de voordelen van het plan. Het Activa-plan werd op 1 januari 2002 ingevoerd.Het banenplan richt zich tot langdurig werklozen en werklozen ouder dan 45 jaar. De werkgever die zon werkloze in dienst neemt, heeft recht op een verlaging van de sociale bijdragen. Bovendien ontvangt de werkloze bij indienstneming nog een deel van zijn werkloosheidsuitkering. Dat bedrag, dat maximaal 500 euro kan bedragen, kan de werkgever dan ook in mindering brengen op het te betalen nettoloon.Werknemers die in aanmerking komen voor het Activa-plan, krijgen van de RVA een werkkaart. Het Activa-plan in zijn huidige vorm verdwijnt op 1 januari 2004 in het kader van de vereenvoudiging van de banenplannen. EvH