Bijna drie op vier Vlaamse bedrijven mikken op huidige klanten met bestaande producten

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse ondernemer kiest niet zo zeer voor de aanval, dan wel voor de verdediging. Bijna 73 procent probeert zijn marktpositie te verbeteren met bestaande producten op bestaande markten, 70 procent mikt op het opdrijven van de productiviteit. De Vlaamse werkgeversorganisatie VEV wil wat veranderen aan die defensieve houding. De concurrentie gebeurt vandaag op verschillende fronten tegelijk, zo luidt het argument.In juli van dit jaar vroeg het VEV (Vlaams Economisch Verbond) aan een 500-tal Vlaamse ondernemers naar de manier waarop ze vandaag inspelen op vernieuwing en verandering, en naar de wijze waarop ze er in de toekomst mee denken om te gaan. Het opinieonderzoek zoomde in op de globale ondernemingsstrategie, het marketingbeleid, de noodzakelijk geachte attitudes van de werknemers, enzomeer.