Advertentie
Advertentie

Bijna een derde van makelaars afficheren misleidende reclame consumentenkredieten

(tijd) - Drie kredietmakelaars op tien prijzen consumentenkredieten op een misleidende of onvolledige manier aan. Bovendien verkopen vier makelaars op tien de daaraan gekoppelde schuldsaldoverzekering veel te duur. Tot deze onthutsende conclusies komt de Economische Inspectie van het ministerie van Economische Zaken. Ze bedeelt de te dure makelaars met administratieve boetes die oplopen tot 200.000 frank. Begin april keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wijzigt. Het voorontwerp voert onder meer een verbod in op reclame die personen met te veel schulden aanzet tot het aangaan van nieuwe kredieten. De wijziging blijkt geen overbodige luxe.