Bijna elk type van opleiding geeft bedrijven recht op steun

BRUSSEL (tijd) - Personeel volgend jaar bijscholen, vervolmaken, omscholen, of het taalcursussen, cursussen bedrijfsbeheer, kwaliteitszorg, organisatieverandering, ecologie, ... laten volgen: voor de Vlaamse bedrijven telt het allemaal mee om in aanmerking te komen voor een verlaging van de onroerende voorheffing. Voorwaarde is wel dat zij de werkgelegenheid minstens op peil houden. Een soepele regeling moet vermijden dat de steun alleen gaat naar ondernemingen die een grote inhaaloperatie starten inzake opleiding van werknemers.De krachtlijnen van de nieuwe maatregel, die 'Vlamivorm' wordt gedoopt, stonden eerder al in deze krant. Bedrijven die dit jaar de werkgelegenheid op peil houden, kunnen in 1999 rekenen op een verlaging van de onroerende voorheffing, op voorwaarde dat ze het geld gebruiken voor opleiding. Voor kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) bedraagt de steun 25.000 frank, voor grotere 10.000 frank. Bedrijven die jobs creëren, krijgen een surplus van 5.000 frank. Gaat de nieuwe baan naar een langdurig laaggeschoolde werkloze, dan bedraagt het surplus 10.000 frank. Omdat de onroerende voorheffing een gewestbelasting is, komen Brusselse bedrijven niet in aanmerking voor de steun.