Advertentie
Advertentie

Bijzonder statuut voor vluchtelingen

(tijd) - De Belgische ministerraad stemde vrijdag in met een bijzondere regeling van tijdelijke bescherming voor bepaalde Kosovaarse vluchtelingen. Tegelijk beslisten de ministers om het bedrag van 200 miljoen frank voor noodhulp aan Kosovaarse vluchtelingen op te trekken tot 500 miljoen frank (12,4 miljoen euro). De Kosovocrisis is een miljardenzaak aan het worden voor de Belgische begroting.Vluchtelingen uit Kosovo krijgen in ons land een 'bijzondere status van tijdelijke bescherming'. Daaraan is een - verlengbare - machtiging gekoppeld voor een verblijf van zes maanden. De vluchtelingen die naar ons land komen langs het evacuatieprogramma van de Verenigde Naties kunnen een beroep doen op dit nieuwe statuut, net als de familieleden in de eerste graad van personen die sinds enige tijd legaal in ons land verblijven. Deze familieleden moeten afkomstig zijn uit de regio van Kosovo en op legale wijze het land binnenkomen. De tijdelijke bescherming geldt dus nog niet voor vluchtelingen die vroeger zijn toegekomen of die in de toekomst op illegale wijze het land binnenkomen. Zij kunnen wel een asielaanvraag indienen en voorlopig asielzoeker blijven. Na de evaluatie van het standpunt van de andere lidstaten van de Europese Unie, kunnen de Belgische afspraken worden herbekeken. De tijdelijke bescherming kan telkens met zes maanden worden verlengd, tenzij de regering - op grond van een evaluatie van de algemene situatie in Kosovo - zou beslissen dat het niet langer noodzakelijk is het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming te handhaven.