Bijzonder wetsontwerp vrijdag op kabinetsraad

Premier en vice-premiers hebben gisteren beslist het wetsontwerp tot wijziging van de bijzondere wet van 1980 (dat de bevoegdheden van de deelgebieden uitbreidt) vrijdag a.s. ter goedkeuring aan de ministerraad voor te leggen. Een interkabinettenwerkgroep kreeg de opdracht snel de laatste plooien, ondermeer m.b.t. de EMU, glad te strijken. Donderdag zou de definitieve ontwerptekst dan tijdens een nieuwe vergadering tussen premier en vice-premiers een laatste keer doorgenomen worden.