Bijzondere jeugdbijstand krijgt 287 extra plaatsen

(tijd) - Met 287 extra plaatsen en de oprichting van twee begeleidingstehuizen voor moeilijke jongeren, goed voor 228,5 miljoen frank, wil Vlaams minister van Welzijn Mieke Vogels de dringende noden lenigen in de sector van de bijzondere jeugdbijstand. Op lange termijn werkt ze aan een blauwdruk voor een integrale jeugdhulpverlening. Gisteren stelde Vogels de principes van haar blauwdruk voor aan de sector.