Bijzondere werkgeversbijdrage op brugpensioen

(tijd) - In het staatsblad verschenen ook de KB's over de vrijstelling of vermindering van de bijzondere werkgeversbijdrage op het konventioneel brugpensioen. Hierdoor worden ondernemingen die werden erkend als onderneming in moeilijkheden tijdens het eerste jaar vrijgesteld van betaling. In het tweede jaar is er een minimum van 1.000 frank per bruggepensioneerde. De non- profitsektor wordt vrijgesteld. Deze bijzondere bijdrage wordt vanaf nu gelijkgesteld met sociale zekerheidsbijdragen en ook aldus geïnd door de RSZ.