BIL trekt zich terug als primary dealer

(tijd) - Banque Internationale á Luxembourg (BIL), een dochter van het Gemeentekrediet, trekt zich terug als primary dealer in schatkistcertifikaten en lineaire obligaties (OLO's). Zij zal vanaf 11 april de funkties van primary dealer niet meer uitoefenen.