Biljet van 500 euro neemt forsin belang toe

(tijd) - Eind februari waren in de eurozone voor 87,63 miljard euro biljetten van 500 euro in omloop. Eind februari vorig jaar was dat maar 40 miljard euro. Dat meldt de Nationale Bank van België. Zet men de waarde van de omloop van de 500-eurobiljetten af tegen de volledige waarde van de biljettenomloop in de eurozone, dan vertegenwoordigt het biljet van 500 euro eind februari al een kwart van de omloop.Eind februari bedroeg de totale biljettenomloop in de eurozone 345 miljard euro. Het gaat allemaal om eurobiljetten. Eind februari vorig jaar waren er in de eurozone voor 285,8 miljard euro biljetten in omloop. Dat bedrag was toen opgesplitst in 249 miljard euro eurobiljetten en 36,8 miljard euro nationale biljetten. Dat wil zeggen dat de biljetten van 500 euro toen nog maar 16 procent vertegenwoordigden van de eurobiljettenomloop.Voor de opmars van het biljet van 500 euro zijn er verschillende verklaringen, meldt de Nationale Bank. In de eerste plaats hebben de consumenten eerst hun kleinere nationale coupures omgezet in eurobiljetten. De grootste biljetten werden pas in een latere fase omgezet in eurobiljetten. Daarbij stelden we vast dat diverse gezinnen twee oude biljetten van 10.000 frank omwisselden in een biljet van 500 euro.Voorts bouwen de gezinnen hun geldvoorraden opnieuw op en neemt dus ook de vraag naar het biljet van 500 euro toe. Ten slotte wordt de euro ook buiten de eurozone almaar belangrijker. Verschillende centrale banken buiten de eurozone houden meer euroreserves aan. DM