Biljettenomloop stijgt met 11 miljard

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt is vorige week met bijna één miljard frank verminderd. Dit blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank. De sterk verkrappende invloed van de zogenaamde autonome factoren werd grotendeels gecompenseerd door een hogere liqsuiditeitsverstrekking vanwege de Nationale Bank.