Biljettenomloop stijgt met 3,9 miljard

(tijd) - De jongste weekstaat van de Nationale Bank wordt vooral gekenmerkt door de stijging van de biljettenomloop (plus 3,9 miljard) en door de vermindering van de kredietverlening aan de financiële instellingen. Die bewegingen hadden een verkrappende invloed op de geldmarkt en leidden tot een toename van de bijzondere bijstand aan het Rentenfonds.