Binnenkort nieuw overleg tussen Maystadt en fiskale ambtenaren

(tijd) - Minister van financiën Maystadt zou enkele konkrete toezeggingen hebben gedaan met betrekking tot een mogelijke weddeverhoging voor de ambtenaren van de direkte belastingen. De jongste jaren is er weer overleg geweest tussen het kabinet van financiën en een afvaardiging van het Komitee ter verdediging van het personeel der direkte belastingen (CVPB) onder leiding van voorzitter Armand Arendt. Naar verluidt zou er voor de eerste dagen van de maand maart een nieuw onderhoud gepland zijn met de minister.