Advertentie
Advertentie

Binnenlandse politiekbepaalt Belgisch schuldbeleid

(tijd) - De Belgische overheidheeft tot nog toe geen konsekwent schuldenbeleid gevoerd. Het beleid werd gekenmerkt door zuiver politieke beslissingen. Zo werden in 1990 de leningen van staat tot staat van een aantal Afrikaanse landen kwijtgescholden omdat Zaïre ook iets nodig had. Ook de recente reddingsoperatie van de Delcredere- dienst kan de start zijn voor een nieuwe kwijtscheldingsronde.