Advertentie
Advertentie

Binnenvaart in Wallonië stagneert

(tijd) - Op de bevaarbare waterwegen in Wallonië, ressorterend onder de bevoegdheid van het Office de la Navigation (OdlN) in Luik, werden per binnenschip vorig jaar bijna 20,3 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is niet eens één procent meer dan de ruim 20,1 miljoen ton van 1988. Dat is lang geen rekord: in 1978 bv. werd al bijna 23,2 miljoen t vervoerd. Ruim de helft van dat goederenvervoer bestaat traditioneel uit mineralen en zogeheten bouwmaterialen.