Binnenvaart is klaar voor nieuwe koers

De binnenvaart heeft aardig wat argumenten om zich als een volwaardig alternatief voor het wegtransport te profileren. Stroeve marktregelingen moeten dan wel plaats maken voor soepeler strukturen. De Promotie Binnenvaart Vlaanderen zorgde voor het voorbereidende studiewerk en advizeert nu een gematigde maar konsekwente hervormingskoers. De Vlaamse overheid wil wel volgen, maar moet rekening houden met het Belgische beslissingsniveau en hoopt op een Europese aanpak. Het gaat na jarenlange achteruitgang eindelijk weer wat beter met de Vlaamse binnenvaart. TOCH ZOU de binnenvaart in Vlaanderen veel meer tonnage van de weg en in mindere mate van het spoor kunnen overnemen dan ze nu doet. De vloot heeft een soepele en ruime transportkapaciteit aangepast aan infrastruktuur en vrachtaanbod, met ruim voldoende reserve om de verwachte groei van het goederentransport aan te kunnen. Trouwens, geregeld liggen schepen weken op een vracht te wachten.