Binnenvaart kan 40 procent transport naar achterland aan

(tijd) - De binnenvaart kan tegen het jaar 2010 ten minste 40 procent van alle transport van de Europese zeehavens naar het achterland voor haar rekening nemen op voorwaarde dat de nationale regeringen de binnenvaart ondersteunen door zinloze administratieve beperkingen weg te werken en het aantal intermodale overslagpunten te verhogen.