Binnenvaart verwerpt KPMG-rapport

(tijd) - Een zestal binnenvaartorganizaties, waaronder twee van binnenvaartreders, verwerpen unaniem konklusies en aanbevelingen van de "Doorlichting Binnenvaart in Vlaanderen', in opdracht van minister Johan Sauwens gemaakt door het studiebureau KPMG Management Consulting.