Bio-technologie kan graanproduktie stimuleren

MADRID - Is er op een wereldgraankongres dat slechts één dag duurt ook nog tijd om over andere zaken te praten dan handel, afzetmarkten, netto-producerende landen en de demografische ontwikkelingen in China en India plus de konsekwenties daarvan voor de produktie van graan en veevoeder in het bijzonder? Onderwerpen als biotechnologie en ethanol scoren nog niet hoog. Meer politieke tema's als broeikaseffekt en honger - toch ook gerelateerd aan graan - komen nog moeilijker op de agenda.Gastspreker Raymond MacSharry - de voormalige Ierse landbouwkommissaris uit Brussel - wilde zich hooguit wagen aan een retorische vraag: 'Staan wij aan het begin van een periode van fundamentele klimaatsveranderingen en zoja, wat zal daarvan de invloed zijn op de produktie van graan en vee ? 'Het was allicht de belangrijkste vraag op het wereldgraankongres dat vorige week onder auspiciën van de Rabo-bank in Madrid werd gehouden.