Biodegradeerbare plastics brengen revolutie in huisvuilverwerking

BRUSSEL (tijd) - Massale toepassing van biodegradeerbare plastics kunnen op dit ogenblik een revolutie teweegbrengen in de verwerking van het huisvuil in Europa. Zowel Europa als Vlaanderen in het bijzonder staan op dit ogenblik voor een dilemma over de manier waarop dat huisvuil kan verwerkt worden.