Biodiesel maakt brandstof nog duurder

(tijd) - De verplichte toevoeging vanaf 1 mei van bijna 2,5 procent biologisch additief aan dieselbrandstof maakt de diesel aan de pomp opnieuw duurder. Dat komt omdat de overheid de subsidie van het biologisch additief financieel zal compenseren via een hogere accijns op het fossiele gedeelte (ruim 97%) van de dieselbrandstof. De dieselprijs aan de pomp steeg in anderhalf jaar al met 30 procent.