Advertentie
Advertentie

Biodiesel uit suikerbieten vereist minimumprijs

GENT (tijd) - De productie van bio-ethanol of biodiesel uit suiker zou een oplossing betekenen voor de Belgische suikerbietboeren indien de EU haar hervormingsvoorstel doorvoert. 'Wanneer de boeren die bieten moeten leveren tegen de wereldmarktprijzen voor suiker verliezen ze geld. Zonder extra steun komt er geen biodiesel uit suikerbieten', zegt Richard Eeckhaut, voorzitter van de Belgische federatie van bietenplanters.