Biologische landbouw moet op nieuwe vraag inspelen

(tijd) - Omdat de belangstelling van de verbruikers voor biologisch geproduceerde landbouwprodukten snel toeneemt en omdat die produktiemetode nieuwe mogelijkheden biedt voor de landbouwers, het milieu en het platteland, heeft de Europese kommissie een wettelijk kader voorgesteld om de produktie, de kontrole en de etikettering van die produkten te regelen.