Bioskopen halen rekordhoeveelheid reklamegeld binnen

(tijd) - De bioskopen hebben op het vlak van hun reklame-inkomsten tot nog toe niet de minste hinder ondervonden van de twee nieuwe televisiezenders Ka2 en VT4. 'Wel integendeel', zegt men bij de reklameregie RMB. 'Tijdens het eerste kwartaal van '95 haalde de bioskoopwereld zeventig procent meer reklame binnen dan tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit jaar wordt zeker even goed als het rekordjaar '93.'Uit de jongste statistieken van de mediacentrale TMP/Omnimedia bleek dat de komst van de twee commerciële zenders Ka2 en VT4 in februari had gezorgd voor 12,8 procent extra televisiereklame. Opvallend bij de nieuwe zenders was de intrede in de TV-reklamemarkt van bedrijven die tot nog toe nauwelijks of niet op VTM waren gesignaleerd en hun beeldreklame nagenoeg exclusief in de bioskoopzalen voerden. Martini, Levi's...zijn daar enkele frappante voorbeelden van.