Advertentie
Advertentie

BIPT onderzoekt onkosten universele dienstverlening

(tijd) - Minister van Telecommunicatie Rik Daems gaf het BIPT, de regelgever van de telecomsector, gisteren opdracht de problematiek van de onkosten verbonden aan universele dienstverlening opnieuw te onderzoeken. Mogelijk worden de onkosten, die nu gedragen worden door Belgacom, gespreid over meerdere operatoren die vaste telefonie aanbieden in ons land.Aanleiding voor het onderzoek is het bericht van de VRT-radio dat Belgacom van plan is de 385.000 abonnees die gebruik maken van zijn sociale tarieven vanaf 15 februari te verbieden om via andere operatoren te bellen. De sociale tarieven vormen een onderdeel van de universele dienstverlening die Belgacom op zich moet nemen. Ze kosten de telefoonmaatschappij jaarlijks 1,8 miljard frank. Belgacom vindt het niet kunnen dat de sociale abonnees van twee walletjes eten: gunsttarieven krijgen en klant worden van de concurrentie.Daems stemde er in juni mee in dat Belgacom die praktijken aan banden zou leggen. Na het bericht van gisteren en protest van Test-Aankoop komt hij daar echter op terug, officieel omdat de situatie op de markt intussen veranderd is. Het BIPT moet de kostenkwestie nu tegen het licht houden. Mogelijk wordt het oude idee van een fonds voor universele dienstverlening, waarvoor de wettelijke basis al bestaat en dat gestijfd wordt door meerdere operatoren, uit de kast gehaald. In afwachting van het onderzoek verandert er niets voor de sociale abonnees. BB