Advertentie
Advertentie

BIPT pakt niet-goedgekeurde telekom-apparatuur aan

(tijd) - Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telekommunikatie (BIPT) zal in de nabije toekomst optreden tegen invoerders en verdelers van niet-goedgekeurde eindapparatuur zoals faxen, antwoordapparaten, telefoontoestellen, enz. Bedrijven die telefooncellen installeerden die hogere tarieven aanrekenen dan die van Belgacom, mogen ook op 'extra aandacht' rekenen van BIPT. Zelfs privé-personen die huisschakelaars gebruiken kunnen, zodra het betrokken koninklijk besluit is goedgekeurd, het bezoek krijgen van kontroleurs van het BIPT. Dat bleek bij de voorstelling van het eerste werkverslag van het BIPT. Het BIPT werd in juli 1993 opgericht als tegenwicht voor de grotere autonomie die aan Belgacom en De Post in België was toegekend. Het moest een onafhankelijke en onpartijdige instelling worden, belast met opdrachten inzake strategie, regelgeving en kontrole in de sektoren van de post en de telekommunikatie.