Advertentie
Advertentie

BIPT pleit voor modernisering universele dienstverlening

(tijd) - Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) adviseert de federale regering om de invulling van het begrip 'universele dienstverlening' aan te passen aan de evolutie van de sector. Zo stelt het BIPT voor om mobilofonie en internet te betrekken bij universele dienstverlening. Onder universele dienst wordt een pakket telefoniediensten verstaan waartoe de hele bevolking toegang moet hebben.