Advertentie
Advertentie

Blaffende bankiers

Onze moegetergde banken hebben er weer eens schoon genoeg van. Na vijf jaar is hun verontwaardiging over die strandjuttende Crédit Lyonnais nog even groot als de eerste dag. De pers zal weer moeten horen hoeveel banen er op de tocht staan, hoezeer Crédit Lyonnais het imago, de winstkapaciteit en de servicegraad van de 'traditionele' banken aantast.