Advertentie
Advertentie

Blair en inlichtingendiensten waren fout maar niet oneerlijk over Irak

(tijd/afp) - De Britse regering heeft de waarschuwingen van de inlichtingendiensten over de beperkingen van de beschikbare gegevens te veel weggefilterd in een cruciaal Irakrapport. Die inlichtingen vertoonden zelf 'ernstige gebreken'. Vooral de claim dat Irak binnen 45 minuten massavernietigingswapens kon inzetten, was een misser. Maar noch de inlichtingendiensten, noch de regering kunnen van 'bewuste misleiding' of van 'schuldige slordigheid' beschuldigd worden. Dat besluit lord Robin Butler in zijn rapport over de rol van de Britse inlichtingendiensten in de aanloop naar de Irakoorlog.