Blair in confrontatie met MTV-generatie

De Britse premier, Tony Blair, verdedigde zijn standpunt over Irak op de muziekzender MTV. Voor een kritisch jongerenpubliek liet Blair verstaan dat een oorlog in Irak kan worden afgewend als de Iraakse leider Saddam Hoessein vrijwillig in ballingschap gaat. Maar Blair bleef er ook bij dat als Irak niet vrijwillig ontwapent, het ontwapend wordt. Het discussieprogramma wordt vandaag op de Europese kanalen van MTV getoond.