Blauwe zelfkastijdingStefaan HUYSENTRUYT

De VLD doet er alles aan om een geloofwaardigde centrumpartij te worden. En dus steunt zij alle initiatieven die Jan Modaal zijn portie brood en spelen bezorgen. Anders kan niet verklaard worden waarom de partij een uitzondering op het verbod op tabaksreclame is gaan steunen voor internationaal georganiseerde evenementen. In de praktijk wordt daarmee Francorchamps bedoeld. Al kan, omwille van het communautaire evenwicht, mogelijk ook Zolder nog een graantje meepikken.Je kan als wetgever voor of tegen tabaksreclame zijn. Maar als er gekozen is, moet je consequent zijn. Anders verlies je elke geloofwaardigheid. Eind 1997 besliste de wetgever een verbod op tabaksreclame in te stellen vanaf 1 januari 1999. De Vlaamse liberalen stemden toen voor. Door een arrest van het Arbitragehof kwam er voor mondiaal georganiseerde evenementen trouwens al een uitstel op dat verbod tot en met 30 juli 2003. Nu die datum in het verschiet ligt, wil de wetgever zijn eigen wet verder ondergraven door een uitstel op het uitstel toe te kennen.De VLD is de enige Vlaamse partij die dat uitstel in het kwadraat steunt. Naar het waarom van haar ommezwaai is het tasten in het duister. Het lijkt erop dat ze onder de niet aflatende druk van de Franstaligen overstag is gegaan. Kwatongen beweren dat de ommezwaai de ruilmunt is die MR-vice-premier Louis Michel in de wacht wist te slepen voor het tegenhouden van het migrantenstemrecht. Maar dat kan natuurlijk niet openlijk toegegeven worden. En dus beroept de VLD-fractieleidster in de Senaat, Jeannine Leduc, zich op het door de liberalen hoog in het vaandel gedragen beginsel van de individuele vrijheid. Volgens Leduc is elke mens vrij om al dan niet te roken en verandert tabaksreclame daar niets aan. Volgens de fractieleidster heeft reclame dus helemaal geen wervend effect, is dus elke euro die in reclame geïnvesteerd wordt weggesmeten geld en kan de reclamesector beter opgedoekt worden omdat hij nutteloos is. Maar als reclame toch geen effect heeft, wat kan Leduc dan tegen een verbod op tabaksreclame hebben?Bij de VLD is trouwens lang niet iedereen het met de bocht van de partij eens. De onenigheid is zelfs dermate groot dat de partijtop besliste de parlementsleden in hun stemgedrag vrij te laten. Volgens de partij gaat het om een ethisch dossier en in dat soort dossiers mogen de VLD-verkozenen steeds naar eigen eer en geweten stemmen. Of hoe een simpele kwestie van volksgezondheid om partij-interne redenen plots ethische proporties aanneemt.Blijft de vraag waarom de Vlaamse liberalen zich zijn gaan inzetten voor een zaak die bij voorbaat verloren is. Want de tabaksbocht mag er dan al toe geleid hebben dat de Senaat gisteren met een erg nipte meerderheid voor de Francorchamps-lobby door de knieën is gegaan. Zolang Ecolo het been stijf houdt, zal het voorstel in de Kamer nooit een meerderheid achter zich krijgen, zelfs niet als alle VLDers voor stemmen. Heeft de top van de partij zich letterlijk misrekend? Of doet ze aan een vorm van zelfkastijding door doelbewust gezichtsverlies na te streven?