Blessuretijd nadert voor sociaal Europa

LUXEMBURG (tijd) - Het overleg in Luxemburg tussen EG- ministerraad, Europees parlement en EG-kommissie heeft het sociaal Europa niet uit het slop kunnen halen. De europarlementsleden drongen op de sociale top aan op vooruitgang inzake een aantal konkrete dossiers, zoals de zwangerschapsrichtlijn, de verdeling van de arbeidstijd, de atypische arbeid en de informatie van werknemers. De verdeeldheid binnen de lidstaten over die dossiers bleek echter te groot. Verwacht wordt dat het europarlement nu zijn toevlucht zal nemen tot drukkingsmiddelen. Een aantal richtlijnen inzake de realizatie van de vrije markt zouden door het Europees parlement geblokkeerd kunnen worden.