BLEU-handel kent in april overschot van 12 miljard

De BLEU realizeerde in april een overschot op de handelsbalans van precies 12 miljard B.fr. Dit is alleszins meer dan de 6,6 miljard boni in april 1987 en de 8,5 miljard frank in april 1986. Door die prestatie in april werd het tekort voor de eerste vier maanden dit jaar herleid tot 10 miljard frank. In diezelfde periode in 1987 bedroeg dat tekort nog 18,57 miljard frank. De verdere verbetering van de handelsbalans in april is vooral het gevolg van een tragere stijging van de invoer. Die stijging bedroeg 2 procent voor de periode april tot april en 6 procent voor de eerste 4 maanden dit jaar tegenover dezelfde periode van 1987. Voor de uitvoer lagen die cijfers telkens iets hoger met 3,9 procent voor april en 6,9 procent voor de eerste 4 maanden.