Blindelings meetrappelen in mediacarrousel

(tijd) - De Democratische conventie in Boston was ook dit keer een glad mediaspektakel. Er waren 15.000 journalisten geaccrediteerd, drie voor iedere gedelegeerde. Als tegenreactie besteedden de drie grote nationale zenders, ABC, CBS en NBC, opvallend weinig aandacht aan de conventie. Dat geeft de Amerikanen opnieuw stof tot discussie: er komt steeds meer kritiek dat de grote Amerikaanse media verzaken aan hun taak de overheid op een kritische manier te volgen.