Blok hangt schadebedrag van1,4 miljoen euro boven het hoofd

(tijd) - Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de Liga voor de Rechten van de Mens vragen aan het hof van beroep in Gent samen 1, 375 miljoen euro schadevergoeding van het Vlaams Blok. Gisteren werden de pleidooien voor het hof voortgezet. Het hof doet op 21 april uitspraak over de vraag of de VZW's die de ruggengraat van het Vlaams Blok vormen, schuldig zijn aan discriminatie van vreemdelingen.