Blok-senator Raes eist toegang Universiteit Gent

(tijd) - De Vlaams Blok-senator Roeland Raes dagvaardde de stad Gent en de Universiteit van Gent in kort geding om de toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal van de raad van beheer van de Gentse universiteit. De zaak wordt op maandag 26 februari gepleit. Voor Raes zal Bert Siffert pleiten, de stad Gent wordt verdedigd door Patrick Devers en de universiteit door Leo Martens.Raes heeft zitting in de raad van beheer van de Universiteit Gent, maar kon sinds zijn aanstelling de vergaderingen nog niet bijwonen omdat de studenten hem met protestacties de toegang tot de universiteit ontzegden. Om bij een volgende samenkomst van de raad van beheer wel zijn functie te kunnen opnemen, dagvaardde de senator de stad Gent en de Universiteit van Gent. Raes wil een vrijgeleide bekomen om aan de vergadering te kunnen deelnemen. De senator vraagt dat de rechter de rector van de universiteit ook verplicht om de toestemming te verlenen aan de ordediensten om Raes op de campus een vrije doorgang te verlenen.