Advertentie
Advertentie

Blok voert vertragingsslag tegen nationaliteitswet

(tijd) - Het Vlaams Blok probeert door het indienen van een stortvloed aan amendementen te voorkomen dat de Kamer nog voor het zomerreces stemt over een wetsvoorstel dat een vereenvoudiging van de naturalisatieprocedure nastreeft.