Advertentie
Advertentie

BLRW stelt winkelcentra te boek

Voor de derde keer sinds zijn oprichting in 1994 stelt de Belgisch-Luxemburgse Raad voor Winkelcentra (BLRW) zijn Directory, de gids voor winkelcentra winkelgalerijen in België en Luxemburg, voor. In de nieuwe editie van de Directory zijn de belangrijkste winkelcentra uit België en het Groothertogdom Luxemburg opgenomen.De Belgisch-Luxemburgse Raad voor Winkelcentra is een belangenvereniging voor alle bedrijven en personen die betrokken zijn bij de winkelcentra in België en Luxemburg. Leden van de BLRW zijn onder andere eigenaars, architecten, projectontwikkelaars, distributeurs en beheerders. In de Directory geeft de BLRW een beschrijving van de ongeveer 80 winkelcentra in ons land en Luxemburg. Nu moeten we eerst de Directory op de markt brengen. Volgend jaar leggen we meer de nadruk op analyse dan op beschrijven, klinkt het bij de BLRW. Er zijn ongeveer 80 winkelcentra in België en Luxemburg. Onder een winkelcentrum verstaat de BLRW een commerciële vastgoedstructuur, die als een geheel ontworpen en beheerd wordt. Het centrale beheer staat in voor de commerciële mix van het winkelcentrum en wordt hierbij gesteund door een handelaarsvereniging. In de Directory deelt de BLRW de winkelcentra volgens internationale criteria in vier categorieën in. De eerste categorie bevat de centra met een oppervlakte van meer dan 40.000 m2. Hiervan zijn er in België en Luxemburg drie: City2 in Brussel centrum, Woluwe Shopping Centre aan de stadsrand en het Wijnegem Shopping Centre in de periferie. De tweede categorie omvat de centra met een oppervlakte tussen 15.000 en 40.000 m2. Hiervan zijn er 30, die samen 60 procent van de Bruto Verhuurbare Oppervlakte (BVO) bevatten. De BVO, in het Engels de Gross Leasable Area, is de totale vloeroppervlakte die de huurder ter beschikking heeft. Die omvat dus niet alleen winkelruimte, maar ook kantoren en opslagruimte. De BVO is een internationale maatstaf, die gebruikt wordt om misverstanden te vermijden.Ten derde zijn er de 24 winkelcentra met een oppervlakte tussen 5.000 en 15.000 m2. Dit is de tweede grootste groep centra met 21 procent van de BVO.De laatste categorie omvat de winkelcentra met een oppervlakte kleiner dan 5.000 m2. Deze groep is in aantal circa even groot als de vorige, ze omvat 23 winkelcentra, maar ze is in oppervlakte veel kleiner en omvat maar 6 procent van de verhuurbare oppervlakte.De ongeveer 72 winkelcentra in België zijn gelijkmatig verdeeld over de drie gewesten. Wallonië heeft het grootste aantal centra, 26 in het totaal. Vlaanderen beschikt over 24 centra en Brussel heeft er 22. De overige acht liggen in het Groothertogdom Luxemburg. Ook de totale oppervlakte van de winkelcentra is gelijkmatig verdeeld over de drie landsdelen. Wallonië heeft met 34 procent het grootste oppervlakte, Vlaanderen heeft 30 procent van de totale oppervlakte van winkelcentra en Brussel 28 procent. De winkelcentra zijn evenredig verdeeld over het stadscentrum, de stadsrand en de perifere zone. Opvallend is dat de winkelcentra met het grootste oppervlakte in de periferie liggen, 52 procent van de totale verhuurbare oppervlakte van de winkelcentra in België en Luxemburg, of 585.692 m2, ligt in de periferie. Hier komt volgens de BLRW verandering in. Zowel de makelaars en de winkeliers als de overheid en de stadsbesturen zien graag een winkelcentrum in het stadscentrum. De BLRW stelt vast dat er niet genoeg grote centra in de stadscentra gelegen zijn. Van de 80 winkelcentra zijn er slechts 26 in de stadskernen gelegen. De helft hiervan is dan nog kleiner dan 5.000 m2. Ongeveer 21 procent van de BVO, 244.185 m2, is in de stadskernen gelegen. Het doel van de BLRW is de industrie van de winkelcentra te ontwikkelen en zijn rol te bevorderen in de commerciële verdeling van consumentengoederen en diensten. De VZW tracht dit te verwezenlijken via educatieve programmas en publicaties, vergaderingen en bezoeken aan winkelcentra in binnen- en buitenland. Daarnaast verdedigt de Raad de belangen van de winkelcentra bij de lokale en federale overheden. JoL