Advertentie
Advertentie

Blunders in Dutroux-onderzoeken kosten streep aan één rijkswachter

(tijd) - Vijftien maanden nadat de commissie-Dutroux 35 magistraten, rijkswachters en leden van de gerechtelijke politie in haar eerste rapport met de vinger wees omdat ze zouden geblunderd hebben tijdens hun onderzoeken, is er welgeteld één rijkswachter gestraft. Opperwachtmeester Michaux wordt gedegradeerd wegens zijn blunders tijdens huiszoekingen bij Dutroux. De andere rijkswachters ontspringen de dans. De tuchtonderzoeken tegen de magistraten en GP'ers zijn nog aan de gang.Dat bleek uit toelichtingen die de ministers Louis Tobback en Herman van Rompuy woensdag aan de commissie-Dutroux gaven. Als onderzoekscommissie is die opgeheven. Maar als 'opvolgingscommissie' krijgt ze nog om de drie maanden uitleg van de bevoegde ministers over de manier waarop die haar aanbevelingen uitvoeren. Minister van Binnenlandse Zaken Tobback is bevoegd voor de tuchtprocedures tegen rijkswachters. Vice-premier Van Rompuy vervangt minister van Justitie Van Parys in de tuchtprocedures tegen parketmagistraten en leden van de gerechtelijke politie. Als ex-lid van de commissie-Dutroux zou Van Parys immers tegelijk rechter en partij zijn.