BMP pleit voor tarieven op Europees peil in bouw

BRUSSEL (tijd) - De Belgische bouwmaterialenproducenten hebben zich onlangs verenigd in de Groepering van de Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP). Op hun eerste kontaktname met de pers legden zij een aantal voorstellen op tafel die ertoe kunnen bijdragen dat aan de stagnatie van het bouwvolume een halt wordt toegeroepen. Vooral de hoge tarieven inzake registratie- en successierechten en het hoge BTW-tarief zijn volgens de vereniging remmen op verdere expansie. In die zin worden dan ook maatregelen van de overheid gevraagd.