Bod op Urbaine-aandelen suksesvol afgesloten

(tijd) - Het openbaar bod tot omruiling van Urbaine UAP -aandelen is suksesvol afgesloten. Ruim 87% van de aandelen die nog in handen waren van het publiek werden aangeboden. Dat betekent dat Royale Belge Finance, de Luxemburgse dochterholding van de Groep Royale Belge nu 12,98% van Urbaine heeft verworven. Het bod had betrekking op 14,91% van de Urbaine-aandelen. Het feit dat Groep Axa, die 6,4% van Urbaine UAP bezat, inging op het bod, was cruciaal voor het welslagen ervan. Van de resterende 1,93% zit nog een pakket van 8.500 aandelen bij het personeel van Urbaine. Na de sluiting van het bod is gestart met de uitwerking van een speciale regeling die het moet mogelijk maken dat ook de personeelsleden zonder financieel verlies hun aandelen kunnen ruilen. Daarnaast ontbreken nog eens 45.000 aandelen waarvan een gedeelte nog laatttijdig werd aangeboden en ook nog zal worden omgeruild. Het bod op de aandelen van de Luikse Grondmaatschappij van Royale Belge is eveneens suksesvol verlopen. Van de uitstaande 42% van de aandelen werd 97,78% aangeboden zodat Royale Belge nu 97,78% van het kapitaal van de spaarbank in handen heeft. Royale Belge had zelf ook al 58% van de aandelen overgenomen van dochteronderneming De Luikse Verzekering.